Audrey Janssen klein Ben Piekar klein Emma de Ruijter klein Hubertus Peters klein Jo Wauben klein John van Diepen klein Louise Reestman klein Marianne Liermann klein algemeen Marjam Knig klein Mathiau Raemaekers klein Michele Neubert klein Nicolle Quadt klein Paul Kern klein Peter Moors klein Witha Amkreutz klein Margriet Ploum klein jan somers klein anonymousfemale2 

Agenda actueel

  • Ledenvergaderingen

    De eerstvolgende ledenvergadering is op 20 juni en start om 19:30 Agenda en nodulen vorige ledenvergadering komen zoals altijd per mail of zijn al...

  • Werkbesprekingen voor leden

    Vanaf februari 2022 zijn we gestart met maandelijkse werkbespreking voor leden vh KCV. In kleine groep bespreken we het recente werk waar leden mee...

Contact

Emma de Ruijter & Peter Moors, voorzitters
Margriet Ploum, secretaris & interim penningmeester

Vacant: Penningmeester

Email: contact@kunstcollectief-vaals.nl 

Verenigingslokaal:
Beemderlaan 8, 6291GM Vaals
(Ingang aan de Sneeuwberglaan)

KVK nummer: 65482476

Werkbesprekingen voor leden

Vanaf februari 2022 zijn we gestart met maandelijkse werkbespreking voor leden vh KCV.

In kleine groep bespreken we het recente werk waar leden mee bezig zijn, maar ook terugblikken op het proces en techniek van eerder werk van leden kunnen centraal staan.

Geplande data in 2023: 25 januari, 15 maart, 28 juni, 25 oktober, 29 november 

Elke keer van 19:30 tot 21:30  

KCV in een notedop

Het Kunstcollectief-Vaals (KCV) bestaat sinds oktober 2009 en is een samenwerkingsverband van een aantal kunstenaars uit Vaals en omgeving, met als primaire doel het behartigen van hun belangen.

Hoewel de achtergronden van de kunstenaars verschillen bestaat de groep uit gelijkgezinden die samen voor ogen hebben: stimulering van de actieve kunstbeoefening en het tonen van kunst in de openbare ruimte.

Kunstenaars hoeven niet beroepsmatig bezig te zijn in het collectief, maar met name kwaliteit en betrokkenheid zijn bepalend.

Speerpunten van het collectief

Het kunstplatform binnen de gemeente Vaals en de euregio willen we vergroten

Expositiegelegenheid en profilering van de kunstbeoefening willen we bevorderen

Elkaar inspireren en motiveren, we willen ideeën en informatie uitwisselen over het beoefenen van kunst

Kunst als maatschappelijke culturele waarde willen we met evenementen onder de aandacht brengen

Back to Top
//