Audrey Janssen klein  Ben Piekar klein  Josef Ute Lemmens Steffens klein  Emma de Ruijter klein  Hubertus Peters klein  Jo Wauben klein  John van Diepen klein  Louise Reestman klein  Marianne Liermann klein  algemeen  Marjam Knig klein  Mathiau Raemaekers klein  Michele Neubert klein Nicolle Quadt klein  Paul Kern klein  Peter Moors klein  Rita Schrter Irlenbusch klein  Witha Amkreutz klein  Margriet Ploum klein

Agenda actueel

Contact

Emma de Ruijter & Peter Moors, voorzitters
John van Diepen, penningmeester
Nicole Quadt, secretaris

Email: contact@kunstcollectief-vaals.nl 

Verenigingslokaal:
Beemderlaan 8, 6291GM Vaals
(Ingang aan de Sneeuwberglaan)

KVK nummer: 65482476

KCV in een notedop

Het Kunstcollectief-Vaals (KCV) bestaat sinds oktober 2009 en is een samenwerkingsverband van een aantal kunstenaars uit Vaals en omgeving, met als primaire doel het behartigen van hun belangen.

Hoewel de achtergronden van de kunstenaars verschillen bestaat de groep uit gelijkgezinden die samen voor ogen hebben: stimulering van de actieve kunstbeoefening en het tonen van kunst in de openbare ruimte.

Kunstenaars hoeven niet beroepsmatig bezig te zijn in het collectief, maar met name kwaliteit en betrokkenheid zijn bepalend.

Speerpunten van het collectief

Het kunstplatform binnen de gemeente Vaals en de euregio willen we vergroten

Expositiegelegenheid en profilering van de kunstbeoefening willen we bevorderen

Elkaar inspireren en motiveren, we willen ideeën en informatie uitwisselen over het beoefenen van kunst

Kunst als maatschappelijke culturele waarde willen we met evenementen onder de aandacht brengen

Back to Top
//