Informatie Kunstcollectief ivm Corona-maatregelen April 2021

De gemeente Vaals heeft op basis van de landelijke richtlijnen enige versoepeling voor het gebruik van ons lokaal toegestaan. We gaan weer terug naar de situatie van juli vorig jaar. Dit houdt in dat:
- de ateliergebruikers mogen het lokaal weer in. maximaal 4 personen mogen aanwezig met in achtneming van de richtlijnen. 1,5 meter, Mondkapjesplicht bij verplaatsen in ruimte en gebouw.
- het vrij schilderen op vrijdag avond vervalt voorlopig. Hiervoor in de plaats is een alternatief op donderdagavond afgesproken met de deelnemers. Contactpersoon is Jo Wauben.
- Voorlopig zijn de workshops en ook onze ledenvergaderingen nog steeds niet mogelijk
- Wbt. de ledenvergaderingen. Deze opgeschort tot we weten wanneer we weer over ons lokaal mogen beschikken of we elders weer in grotere groep mogen samenkomen.

 

Back to Top
//