Terugblik 2020

We waren begin 2020 vol goed moed begonnen aan het nieuwe jaar. Maar het werd een jaar waarvan we oprecht kunnen zeggen dat 2021 hopelijk een in alle opzichten beter jaar wordt. 2020 was een jaar dat we, bij het begin, ons nooit zo hadden kunnen voorstellen.

Traditiegetrouw heeft het kunstcollectief Vaals in het eerste weekend na de jaarwisseling een nieuwjaarsbijeenkomst die vergezeld gaat met een kleine groepsexpositie in ons lokaal aan de Beemderlaan in Vaals. Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus zal dit om begrijpelijke redenen niet door kunnen gaan. In plaats van een openingswoord door de voorzitter namens het bestuur plaatsen we toch een kort jaaroverzicht en een vooruitblik naar 2021.

Na de viering van het jubileum in 2019 en de bestuurswissel stond er voor 2020 weer van alles op het programma: een groepsexpositie, het euregionale project “Tuin der kunsten” en de workshops beelden vormgeven in klei en intuïtief schilderen door respectievelijk van Ben Piekar en Nicolle Quadt. De workshops gingen voortvarend van start en zowel Ben als Nicolle hadden een goede opkomst tijdens de eerste workshops.  Daarnaast hadden enkele leden al plannen voor solo-exposities.  Begin maart kwam alles echter tot een complete stop. De impact van corona en de maatregelen waren voor iedereen en dus ook voor ons als mens en als collectief rigoureus. Het lokaal werd gesloten en diverse activiteiten stilgelegd. Dit was voor enkele leden extra zuur omdat het lokaal ook hun atelier is. Ook de vaste open schilderavond op vrijdag waar ook niet leden welkom zijn kon dus niet meer doorgaan. Dus ook enkele schilder enthousiastelingen, die van deze avonden gebruik maken, konden niet meer terecht.

In de zomerperiode leek er weer enig perspectief te komen. De C-Mill groepsexpo in Heerlen werd naar oktober verlegd en er kwam een vraag van de Kunst en cultuurraad Valkenburg of we in de kerstperiode als groep aldaar wilden exposeren. Hierop wilden de meeste leden (ondanks dat er dan al werk in Heerlen hing) graag op ingaan. We konden in deze periode, zelfs weer eens een keer samen (coronaproof)vergaderen, dankzij de gastvrijheid van Emma in haar grote atelierruimte.  De expo bij C-Mill werd ingericht en is te bezichtigen maar er kon geen opening komen en de tweede golf werd zo erg dat de voorgenomen expo in Valkenburg  om begrijpelijke redenen werd geannuleerd. Ook moesten de leden die vanaf de zomerperiode weer in het lokaal konden werken weer afstand doen van de aterlierruimte. Kortom alles kwam weer tot een stilstand.

Nu was het niet allemaal slecht nieuws dat er op ons afkwam. De coronaperiode bracht voor menig lid een creatieve stimulans en links en rechts zagen we ook de uitingen daarvan.

Het bestuur heeft geprobeerd contact met de leden te houden. Door onder andere onze twee “Corona-proof bezoekrondjes” en diverse mails en updates hebben we het contact warm proberen te houden. Van diverse leden hebben we vernomen dat ze dit zeer op prijs hebben gesteld. Ook weten we dat verschillende leden onderling contact hebben gehouden en dat is fijn om te horen!

Het jaar heeft ons de waarde van het kunstcollectief als verbindende factor die niet alleen voor exposities en publieke bekendheid zorgt, maar ook een sociale factor is.

Dat brengt ons samen richting het jaar 2021, een jaar waarin we hopen dat zaken uiteindelijk weer gaan normaliseren.

Activiteiten in 2021

- De groepsexpo op C-mill in Heerlen is met een maand verlengd t/m januari 2021

- Zodra de maatregelen het toelaten gaan we ons lokaal uiteraard weer in gebruik nemen we hopen daar rond half januari meer over te horen. Eerst zal dit voor de leden zijn die het atelier gebruiken en hopelijk snel weer voor de vrijdagavonden en hopelijk op termijn weer voor de workshops. We houden jullie op de hoogte!

- We hebben inmiddels weer wat op de agenda staan en dat is de expo in samenwerking met de kunst en cultuurraad van Valkenburg die verplaatst is naar december 2021.

- Ook zijn we nog benaderd voor een ander initiatief waarover we jullie t.z.t. op de hoogte gaan brengen.

- Het euregionale project Tuin der Kunsten is vanwege de noodzakelijke voorbereidingen naar 2022 verplaatst.

- Zodra het weer mag gaan we snel kijken wanneer we weer een groepsexpo op andere plekken kunnen gaan organiseren.

 

Back to Top
//