Belangrijke informatie Kunstcollectief ivm Corona-maatregelen

Update december 2020

 

Inmiddels is het lokaal aan de Beemderlaan weer door de gemeente gesloten en zijn alle activiteiten stil komen te liggen. Leden die gebruik maken van het atelier zijn in de gelegenheid om hun materialen op t ehalen uit het lokaal.

De leden worden verder per mail op de hoogte gehouden door het bestuur.

Update november 2020

De maatregelen rond corona-crisis zijn ook van toepassing op het gebruik van ons lokaal.

Gemeente Vaals heeft dit najaar de gebouwen weer beperkt toegankelijk gemaakt

Dit betekend dat we in ieder geval onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken van ons lokaal.

 

De consequenties zijn:

de ateliergebruikers mogen het lokaal weer in. maximaal 4 personen mogen aanwezig met in achtneming van de richtluijnen. 1,5 meter, Mondkapjesplicht bij verplaatsen in ruimte en gebouw. 

- de geplande activiteiten tot en met mei kunnen niet  of maar beperkt doorgaan:

het vrij schilderen op vrijdag avond vervalt voorlopig. Hiervoor in de plaats is een alternatief afgepsroken met de deelnemers. Contactpersoon in Jo.

de workshops zijn allemaal geannuleerd

de ledenvergaderingen na onze vergadering in september zijn weer opgeschort tot we weten wanneer we weer over ons lokaal mogen beschikken. 

 

We hopen op jullie begrip voor de situatie en zullen jullie informeren zodra we nieuwe informatie krijgen.

 

Het bestuur van KCV

 

Back to Top
//