Ledenvergaderingen

De eerstvolgende ledenvergadering in september is komen te vervallen en de volgende  is op 10 oktober

Agenda en nodulen vorige ledenvergadering komen zoals altijd per mail.

Back to Top
//